Liên hệ
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa
  • Số 03 - Đường Bạch Đằng - Xã Quảng Hưng - Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0237 391 0087
  • Fax: 0237 391 0112
  • Email: thanhhoaportvn@gmail.com
  • TGĐ Trần Anh Quang: 094 193 8888
  • Ông Nguyễn Văn Tiến: 091 821 4010
  • Thời gian làm việc: 24/7