Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn

Trở thành một công ty đa ngành hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ về khai thác cảng, cung cấp các dịch vụ liên quan nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và xã hội.

Sứ mệnh

- Cam kết cung cấp dịch vụ cảng biển với chất lượng cao nhất, tin cậy và cạnh tranh trên thị trường.

- Nắm bắt tốt các cơ hội đầu tư nhằm tạo ra giá trị gia tăng…nâng cao vị thế Cảng Thanh Hóa trên bản đồ Cảng biển Việt Nam

- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý KHCN tiên tiến; đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm không ngừng cải thiện giá trị gia tăng trong mọi hoạt động SXKD;

Giá trị cốt lõi

- Cải tiến liên tục: Văn hóa doanh nghiệp

- Hợp tác: Luôn làm việc trên tinh thần hợp tác với các đối tác, khách hàng

- Sự tin cậy: Đội ngũ cán bộ đáng tin cậy, làm việc trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau gắn với trách nhiệm của từng cá nhân

- Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu

- Tinh thần trách nhiệm: Đội ngũ cán bộ làm việc tận tụy và có trách nhiệm với những gì đã cam kết