Tin tức
Tin tức / Tin tức công ty / THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ
Cập nhật 10:48, 17-07-2019
Hội đồng thanh lý tài sản công ty cổ phần cảng Thanh hóa tổ chức bán tài sản thanh lý còn khấu hao.

Thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu tham gia mua tài sản bán thanh lý về nội dung công bố thông tin như sau:

  1. Tên và đặc điểm của tài sản bán thanh lý:

- Tên tài sản: Máy phát điện ISUZU 380V-50Hz; 75cv

- Nước sản xuất: Nhật Bản

- Năm sản xuất:

- Năm đưa vào sử dụng:

2. Tình trạng máy móc thiết bị: Thiết bị đã bị hỏng không nổ được máy, bảo dưỡng nhiều lần không còn nhu cầu sử dụng phục vụ cho hoạt đông kinh doanh của công ty.

3. Địa điểm tổ chức thanh lý, nhượng bán tài sản: Công ty cổ phần Thanh Hóa (Số 03 đường Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, tp. Thanh Hóa - điện thoại: 0237 910 062)

4. Phương thức thanh lý: Chào bán cạnh tranh cụ thể như sau:

a. Nhà đầu tư (người mua) có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh, làm đơn, hoặc phiếu tham dự, gửi trực tiếp cho Hội đồng thanh lý tài sản (Phòng tài chính tổng hợp – ông Nguyễn Văn Tiến -096 949 9988). Đơn hoặc phiếu tham dự được ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức), phong bì phải được dán niêm phong trước khi gửi cho hội đồng thanh lý.

b. giá sàn: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

c. Nội dung đơn hoặc phiếu tham dự chào giá:

- Họ tên và địa chỉ của tổ chức,cá nhân tham gia mua.

- Số điện thoại liên lạc.

- Giá mua

- Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức.

d. Đơn hoặc phiếu tham dự được gửi về Hội đồng thanh lý Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa kể từ 14 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2019 đến ngày 08 tháng 10 năm 2019. Nếu đơn hoặc phiếu tham dự gửi đến hội đồng thanh lý sau thời điểm nêu trên được xem là không còn giá trị.

e. Xác định kết quả chào giá (giá mua):

- Hội đồng thanh lý của Công ty cp Cảng Thanh Hóa sẽ mở rộng công khai  các thư chào giá vào lúc 16 giờ ngày 08 tháng 07 năm 2019.

- Nhà đầu tư (Người mua) có giá chào cao nhất sẽ được lựa chọn và Hội đồng thanh lý của công ty xem xét quyết định.

                                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

Tin tức liên quan
Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu ...
ĐÊM HỘI TẤT NIÊN - CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2019
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ